Sołectwa

Sołectwo Grotniki

Sołtys: Danuta Bartłomiejczyk

Rada Sołecka:

Adres

Grotniki, ul. Topolowa 38, 95-073 Grotniki

Telefon

+48 514262531

Janusz Kowiranda, Aleksander Miłek, Adam Rymdzionek

Powierzchnia / ha

Zameldowanych osób

Mężczyzn

Kobiet

Sołectwo Jedlicze A

Sołtys: Michał Lubecki

Rada Sołecka:

Adres

Jedlicze A, ul. Jedlinowa 28, 95-073 Grotniki

Telefon

+48 692409367

Bogusława Czaplińska, Barbara Rakoszewska

Powierzchnia / ha

Zameldowanych osób

Mężczyzn

Kobiet

Sołectwo Jedlicze B

Sołtys: Stanisław Wróblewski

Rada Sołecka:

Adres

Jedlicze B, ul. Działkowa 13,
95-073 Grotniki

Telefon

692 340 653

Gabriela Woźniewska, Józef Bednarek, Jerzy Defiński

Powierzchnia / ha

Zameldowanych osób

Mężczyzn

Kobiet

Sołectwo Ustronie

Sołtys: Zuzanna Marchewa

Rada Sołecka:

Adres

Ustronie, ul. Ustronie 76, 95-073 Grotniki

Telefon

(42) 717 94 62
609 557 171

Jarosław Janicki, Zbigniew Kausa, Anna Rawska

Powierzchnia / ha

Zameldowanych osób

Mężczyzn

Kobiet