Harmonogram odbioru śmieci na 2024 r.

Śmieci należy wystawić przed posesję, w widocznym miejscu przed godziną 6:00 dnia odbioru. Należy pamiętać o zabezpieczeniu pojemników lub worków z odpadami, tak aby nie zostały zniszczone przez dzikie zwierzęta. W przypadku gdyby śmieci nie zostały zabrane, należy zgłosić zaistniałą sytuację do sołtysa danego sołectwa. Szczegółowe informacje

  • Śmieci należy wystawić przed posesję, w widocznym miejscu przed godziną 6:00 dnia odbioru.
  • Należy pamiętać o zabezpieczeniu pojemników lub worków z odpadami, tak aby nie zostały zniszczone przez dzikie zwierzęta.
  • W przypadku gdyby śmieci nie zostały zabrane, należy zgłosić zaistniałą sytuację do sołtysa danego sołectwa.
  • Szczegółowe informacje dotyczące wywozu odpadów, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zgierz 

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych i pozostałości z segregacji (mieszane) dla miejscowości Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B oraz Ustronie. 

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

10, 24

7, 21

6, 20

3, 17, 30

15, 29

12, 26

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

10, 24

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 27

Odbiór wielkogabarytów: 16 marca, 21 września

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych i elektrotechnicznych oraz zużytych opon.

Harmonogram odbioru odpadów BIO dla miejscowości Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B oraz Ustronie.

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

3, 17, 31

14, 28

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

3, 17, 31

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18