Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2015 r.

Wystawionych przed posesje o godz. 6:00

Harmonogram dotyczy rejonu III: Grotniki, Jedlicze A, Jedlicze B, Kania Góra, Lućmierz Las, Ustronie, Wiktorów, Zimna Woda

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

7, 21

4, 18

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

8, 22

5, 19

2, 16, 30

14, 28

10, 25

10, 24

Odbiór wielkogabarytów: 28 marca, 3 października

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektronicznych i elektrotechnicznych oraz zużytych opon.

Odbiór odpadów zielonych od kwietnia do listopada przy ostatnim odbiorze odpadów w danym miesiącu.